fbpx
Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

Βασικά σημεία της συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου-Ευρωπαϊκής Ένωσης -Του μη-εγγεγραμμένου Ευρωβουλευτή Α. Κωνσταντίνου

Η συμφωνία της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου υπογράφηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 2020, ξεχωριστά, (και χωρίς καμία …. αλαζονεία) και στις δύο πλευρές του Καναλιού της Μάγχης.

Την Τετάρτη 30η  Δεκεμβρίου, το πρωί, στο κτίριο «Ευρώπη», έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  στις Βρυξέλλες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel υπέγραψαν δύο αντίγραφα του συνόλου των συνθηκών.

Στη συνέχεια τα δύο αντίγραφα ταξίδεψαν στο Λονδίνο, για τον περιχαρή Βρετανό πρωθυπουργό Boris Johnson ο οποίος τα υπέγραψε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το ένα πρωτότυπο αντίγραφο στάλθηκε πίσω στις Βρυξέλλες. Και οι δύο εκδόσεις των συνθηκών είναι δεμένες με μπλε δέρμα, ενώ αυτή που μένει πλέον στις Βρυξέλλες έχει και μπλε αστέρια στο κάλυμμα τους.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της πολυσέλιδης λεπτομερούς συμφωνίας (1.246 σελίδων), η οποία υπήρξε αποτέλεσμα εννέα μηνών εντατικών και λεπτομερών διαπραγματεύσεων καταμεσίς της πανδημίας του κορωναϊού 19.

Τέλος της ελεύθερης κυκλοφορίας : Η ελεύθερη κυκλοφορία των Βρετανών υπηκόων στο ηπειρωτικό συγκρότημα και των υπηκόων της ΕΕ στην Βρετανία θα τερματιστεί, αν και οι σύντομες διαμονές θα παραμείνουν χωρίς ανάγκη βίζας.

Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο – και το αντίστροφο – θα ελαττωθεί. Επίσης, επανέρχονται τα τέλη τηλεφωνικής περιαγωγής από τον Ιανουάριο του 2021 για όσους ταξιδεύουν μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

Δεδομένα και ασφάλεια : Θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον η Βρετανία και η ΕΕ θα μοιράζονται δεδομένα ασφάλειας, αστυνόμευσης και πληροφοριών. Το Ηνωμένο Βασίλειο  δεν θα συμμετέχει πλέον στην Europol ή στην Eurojust, ενώ θα απωλέσει την πρόσβασή του στο «Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν».

Όμως υπάρχουν τρόποι για κοινή χρήση δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου, ελέγχου ταξιδιωτών, δακτυλικών αποτυπωμάτων, δεδομένων DNA και οχημάτων, αλλά δεν θα υπάρχει πλέον πρόσβαση «σε πραγματικό χρόνο», ενώ η συμφωνία τονίζει επίσης τα δικαιώματα των ατόμων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου τους.

Θα υπάρξει μια προσωρινή λύση για τη διατήρηση της ροής δεδομένων έως ότου η ΕΕ λάβει απόφαση σχετικά με την επάρκεια διαχείρισης δεδομένων, αποδεχόμενη ότι τα πρότυπα προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αρκετά καλά. Διαφωνίες σχετικά με τα δεδομένα θα αντιμετωπίζονται από μια νέα επιτροπή και όχι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επαγγελματικά Προσόντα : Αυτά δεν θα αναγνωρίζονται «αυτομάτως», όπως συνέβαινε πριν το Brexit. Οι επαγγελματίες του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στο οποίο θέλουν να εργαστούν και οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να πράττουν αντιστοίχως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχει ένα πλαίσιο στη συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, ώστε στο μέλλον να συμφωνηθεί η αμοιβαία αναγνώριση ατομικών προσόντων, αλλά αυτή αναμένεται να είναι ασθενέστερη από εκείνη που εξασφαλίζει η ιδιότητα μέλους της ΕΕ.

Δίκαιος αναγωνισμός : Μία από τις ιδέες που σχεδόν απείλησε τις συνομιλίες με «εκτροχιασμό», οι ίσοι όροι επιχειρηματικού ανταγωνισμού, υπήρξε πεδίο ισχυρής εμμονής της Βρετανίας για αυτό που θεωρεί ως τον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας της.

Η συμφωνία δεσμεύει τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και την ΕΕ να διατηρήσουν κοινά πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και πολλούς κανόνες κοινωνικής, περιβαλλοντικής και φορολογικής διαφάνειας, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν υποτιμούνται ή υπονομεύονται μεταξύ τους.

Η συμφωνία δεν αναγκάζει το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθήσει την εξέλιξη του συναφούς δικαίου της ΕΕ, ενώ οποιαδήποτε  από τις δύο πλευρές μπορεί να προβεί σε ανταποδοτικούς χειρισμούς με δασμούς, εάν οι επιλογές της άλλης πλευράς αποκλίνουν πάρα πολύ από την συμφωνημένη γενική γραμμή. Τα τυχόντα δασμολογικά – τιμολογιακά «αντίποινα» θα υπόκεινται σε διαιτησία από ανεξάρτητη επιτροπή, αλλά όχι σε έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (στοιχείο που επίσης υπήρξε βασικό αίτημα της Βρετανίας).

Ένας άλλος τρόπος για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός ήταν η συμφωνία σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο  ούτε η ΕΕ μπορούν να παράσχουν απεριόριστη κρατική εγγύηση για την κάλυψη χρεών ή υποχρεώσεων μιας εταιρείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε επίσης να τηρήσει κοινές αρχές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων και να αποκαλύψει ακριβώς ενδεχόμενες επιδοτήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργήσει μιαν ανεξάρτητη υπηρεσία για την αξιολόγηση τέτοιων επιδοτήσεων μετά την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Επίλυση διαφορών, διαφωνιών και αντιπαραθέσων : Η εξεύρεση τρόπων επίλυσης διαφωνιών, καθώς και η επίλυση μιας οιασδήποτε παραβίασης της συμφωνίας χωρίς ‘όμως τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ήταν ένα άλλο πολύ δύσκολο εμπόδιο στις συνομιλίες. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εξακολουθήσει να παίζει τον κρίσιμο ρόλο του στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία συνεχίζει να υπόκειται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ.

Εάν κάποια πλευρά απομακρυνθεί από τα κοινά πρότυπα, δηλαδή προβεί σε πράξη η οποία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός επίλυσης διαφωνιών που θα μπορεί να οδηγήσει σε δασμολογικές τιμολογήσεις. Αυτοί οι δασμοί μπορούν να στοχεύουν έναν συγκεκριμένο τομέα. Επίσης θα υπάρξει ένα δεσμευτικό σύστημα διαιτησίας, στο οποίο θα συμμετέχουν αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες : Oι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα τη Βρετανία θα χάσουν την αυτόματη πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Εδώ δεν υπάρχει απόφαση για τη λεγόμενη ισοδυναμία, η οποία θα επέτρεπε στις εταιρείες να πωλούν υπηρεσίες στην ενιαία αγορά και η Επιτροπή της ΕΕ αναφέρει ότι χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το ζήτημα πριν δεσμευθεί με μιαν απόφαση.

Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν έως το Μάρτιο του 2021 για ένα Μνημόνιο Συμφωνίας (MoU) σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Περισσότερη γραφειοκρατία : Τα εμπορεύματα που μετακινούνται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ υπόκεινται σε τελωνειακούς και κανονιστικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους για την ασφάλεια των ζώων, γεγονός που οδηγεί μοιραία σε περισσότερη γραφειοκρατία. Ωστόσο, τόσον η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύονται να ελαχιστοποιήσουν τη γραφειοκρατία κατά το μέγιστο εφικτό.

Οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει επίσης να πιστοποιούν την προέλευση των εξαγωγών τους, ώστε να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ΕΕ χωρίς δασμούς. Τα αγαθά δεν θα αντιμετωπίζουν τιμολόγια ή ποσοστώσεις, αλλά η εκτεταμένη γραφειοκρατική επιβάρυνση θα θέσει ορισμένες επιχειρήσεις εκτός λειτουργίας.

Αλιεία : Το αντικείμενο υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Η πολιτικά ευαίσθητη συμφωνία για την αλιεία περιλαμβάνει τώρα μια μεταβατική περίοδο πενήντα ετών από το 2021 κατά τη διάρκεια της οποίας τελειώνει η πλήρης πρόσβαση στα ύδατα κάθε πλευράς και θα εισαχθούν ποσοστώσεις.

Περίπου το 25 % των αλιευτικών δικαιωμάτων της ΕΕ στα βρετανικά ύδατα θα μεταφερθεί στον βρετανικό αλιευτικό στόλο, ποσοστό που είναι πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικά ζήτησε το Λονδίνο.Μετά από αυτό, ετήσιες συνομιλίες θα καθορίζουν το ποσοστό που μπορούν να κατέχουν τα σκάφη της ΕΕ στα βρετανικά ύδατα και αντιστρόφως.

Τέλος, η ΕΕ θα μπορεί να επιβάλει δασμούς στα αλιεύματα εάν η πρόσβαση στα βρετανικά ύδατα καταστεί περιορισμένη.

Α. Κωνσταντίνου

Την αποκλειστική ευθύνη για τις απόψεις που δηλώνονται φέρει ο Ευρωβουλευτής. Οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

- Advertisement -spot_img

Latest Articles